เพิ่มรายการใหม่
  • สำหรับขาย
  • สำหรับเช่า
ตัวอักษรที่เหลืออยู่ 1000

ห้องนอน

ห้องน้ำ

ที่จอดรถ

สระน้ำ

จำนวนชั้น

ชั้น

พื้นที่สำหรับอาศัย (m2)

ขนาดแปลง (m2)

วันที่สร้าง

เลือกสถานที่บนแผนที่

อัพโหลดรูปภาพ

สำหรับรายการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถอัพโหลดรูปได้ไม่เกิน 16 รูปเท่านั้น

รายละเอียดที่ติดต่อ

ชนิดข้อเสนอ

แสดงบริการแบบมีค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือ: $ 0
ยอดเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ กรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ

ปรับยอดคงเหลือ
กรุณายืนยันอีเมลของคุณ:
กรุณาใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อยืนยันอีเมลของคุณ ใส่รหัสที่ส่งไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้กับเรา อีเมลนี้ไว้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของ elefloor.com

ส่งรหัส
ถ้าคุณตกลงทำตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา กรุณาทำเครื่องหมายที่คำว่า "ยืนยัน"
ยืนยัน
Select currency:

ราคาขาย

ราคาเช่า

ค่าเช่ารายวัน [?]
ค่าเช่ารายเดือน [?]
Choose a period
ค่าเช่ารายวัน [?]
ค่าเช่ารายเดือน [?]
Add period +
ค่าเช่ารายปี [?]

Quick search by price

Economy
ราคาเช่า / USD < 64
ราคาขาย / USD < 159 K
USD 137,292
บ้าน
เมืองพัทยา อำเภอ บาง...

1

Beds

1

Baths
USD 76,468
บ้าน
เมืองพัทยา อำเภอ บาง...

1

Beds

1

Baths

44

m2
USD 159,482
บ้าน
เมืองพัทยา อำเภอ บาง...

3

Beds

3

Baths

195

m2
PROPERTY สำหรับขาย ใน:
PROPERTY สำหรับเช่า ใน:
Comfort
ราคาเช่า / USD 64 – 287
ราคาขาย / USD 159 K – 478 K
USD 169,220
บ้าน
เมืองพัทยา อำเภอ บาง...

1

Beds

1

Baths

40

m2
USD 239,462
บ้าน
กรุงเทพมหานคร ประเทศ...

2

Beds

1

Baths

40

m2
PROPERTY สำหรับขาย ใน:
PROPERTY สำหรับเช่า ใน:
Luxury
ราคาเช่า / USD 287 >
ราคาขาย / USD 478 K >
USD 1,117
บ้าน
จังหวัด ภูเก็ต ประเท...

3

Beds

2

Baths
USD 894
บ้าน
กรุงเทพมหานคร ประเทศ...

1

Beds

1

Baths

46

m2
USD 657,723
บ้าน
กรุงเทพมหานคร ประเทศ...

3

Beds

3

Baths

150

m2
USD 798
บ้าน
กรุงเทพมหานคร ประเทศ...

1

Beds

1

Baths

50

m2
USD 3,033
บ้าน
กรุงเทพมหานคร ประเทศ...

3

Beds

3

Baths

330

m2
USD 894
บ้าน
กรุงเทพมหานคร ประเทศ...

2

Beds

1

Baths

100

m2
USD 1,245
บ้าน
กรุงเทพมหานคร ประเทศ...

2

Beds

2

Baths

60

m2
PROPERTY สำหรับขาย ใน:

WHY ELEFLOOR?

page is under construction
More benefits here...

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ เพิ่มโครงการ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

Rivergate Residences
นครโฮจิมินห์ Ho Chi Minh, เวียดนาม
The Lake House Phuket
จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย
Diamond Condominium
จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย
In favorites 0
Google+